Zebranie 13 lutego 2018 r.

 

P R O G R A M    Z E B R A N I A

 

Powikłania po cięciu cesarskim
prof. dr hab. n. med. Alfred Reroń
Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

 

Wewnątrzmaciczne ograniczenia wzrastania płodu – diagnostyka i postępowanie
prof. dr hab. n. med. Hubert Huras
Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

 

Partner Zebrania: